http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.พบเพื่อนครู | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 ข้อมูลทั่วไป
• e-Filing
• บุคลากร
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สพฐ.
• สำนักงาน ก.ค.ศ.
• สำนักงาน ก.พ.
• สก.สค.ศธ.
• คุรุสภา
• ตรวจสิทธิสวัสดิการ
• สมศ.
• สก.สค.ศรีสะเกษ
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
• เว็บเมล์
• อนุมัติอาจารย์๓
• วางแผนอัตรากำลังครู
• ดาวน์โหลดโปรแกรม
• กฎ,ระเบียบ ศธ.
• รหัสโรงเรียน
• กลุ่มโรงเรียน
• แบบ ๗๑๓๑
• แบ
• แบบ วฐ.๑
 รวมเว็บลิงก์
• ศาลากลางศรีสะเกษ
• สพป.ศรีสะเกษ ๒
• สพป.ศรีสะเกษ ๓
• สพป.ศรีสะเกษ ๔
• สพม.๒๘ ศก./ยส.
• ไทยรัฐ
• เดลินิวส์
• ผู้จัดการออนไลน์
• กรุงเทพธุรกิจ
• น.ส.พ.ดอทคอม
• อ.ส.ม.ท.
• มติชนรายวัน
• ข่าวสด
• คม-ชัด-ลึก
• บ้านเมือง
• ไทยโพสต์
• แนวหน้า
• เว็บเมล์ Thai.com
• กฎ,ระเบียบ
• พจนานุกรม
• โพสต์ทูเดย์
• BangkokPost
• ติดตั้ง FreeBSD
• เรียนโปรแกรม
• สื่อ SkooolThai
• รวมโปรแกรมน่าใช้
• เว็บบอร์ด MOEnet
• ยื่นแบบเสียภาษี
 
Google
 
  เรื่องน่ารู้
• กระจายอำนาจ ร.ร.
• BeSpelled 2006
• ผลสอบ รอง, ผอ.ร.ร.
• Data on Web 50
• เว็บ'ครูวัน'สอน Dream
• มาตรฐานครุภัณฑ์ ๕๐
• คู่มือประมาณราคา ๕๐
• แผนที่โรงเรียน
• เว็บกลุ่มนิเทศ สพท.
• บ้านคุรุธานี สก.สค.
• กรมบัญชีกลาง
• วิธีอับโหลดเว็บ ร.ร.
• แบบคำขอย้ายครู
• รายชื่อแผ่นDiscovery
• ส่งข้อมูลทาง FTP
• ตรวจสอบข้อมูลภาครัฐ
• เว็บดนตรีเพื่อการศึกษา
• รับนักเรียน ปี ๕๑
• พบกันวันอังคาร
• เบอร์โทรศัพท์ทุก ร.ร.
• มติประชุม กพท.ศก.1
• แนวการเขียนSAR49
• เอกสารประเมิน มฐ.สพฐ.
• รายงานการรับนักเรียน
• นโยบาย สพฐ.๕๑
• นโยบาย ผวจ.ศก.
• แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ๕
• ตัวชี้วัดตามคำรับรอง ปี ๒๕๕๓ (KRS)
• ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๓ (ARS)
• คู่มือจัดทำโปรแกรมsmis53
• โปรแรกมติดตั้งsmis
• นโยบาย สพฐ.2554
• งานวิจัย ศน.สมโภชน์
• ประมาณการปี 2555
• รับรองรางวัลระดับชาติ
• แบบหนังสือตราครุฑ
 
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2555
  ผอ.สพป.พบเพื่อนครู < อ่านย้อนหลัง >
วันจันทรที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ : O-NET ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ/Constructivism อ่าน: 278

  ตารางอบรม Tablet ผอ.รร./ครู ป.1 << คลิกที่นี่ >>

  ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ <ภาพข่าวย้อนหลัง>

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.ตรวจติดตามการดำเนินการพัฒนาระบบ CMSS
เวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๒๐ก.ย.๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นายวิวัฒน์ แหวนหล่อ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมด้วยนางพรทิพย์ กล่อมแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ระบบCMSS)ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้จัดทำโครงการจัดระบบทะเบียนประวัติ(ก.พ.๗)อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูฯตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑มาจนถึงปัจจุบันและในปีงบประมาณ๒๕๕๕ได้กำหนดให้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในเขตพื้นที่นำร่องโครงการฯโดยมีนายณัฐพงศ์ ผาคำ นายดุสิต สมศรี นายโชติ บุญทน นายทวี อรรคบุตร นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
<< ภาพทั้งหมด >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 20 ก.ย.55 อ่าน: 34 ถาม: 0    
 

สพป.ศรีสะเกษ เขต๑จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา รุ่นที่๓
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)รุ่นที่๓ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอยางชุมน้อย ,อำเภอโนนคูณ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มCEOฟากมูลกันทรารมย์,กลุ่มCEOมิตรภาพและผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอน้ำเกลี้ยง(เฉพาะโรงเรียนบ้านคูบ,บ้านกะวัน,บ้านขี้เหล็ก,บ้านน้ำเกลี้ยง,บ้านทุ่งสว่าง,บ้านโนนงาม,บ้านโนนสว่าง,บ้านโนนหนองสิม,บ้านยางน้อยตองปิดและบ้านบัวระรมย์)รวมทั้งสิ้น ๙๓โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนรู้รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีนายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑เป็นประธานเปิดการอบรมวันที่๑๑ก.ย.๒๕๕๕ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต๑
<< ภาพทั้งหมด >> .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 12 ก.ย.55 อ่าน: 208 ถาม: 3    
 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ปี ๒๕๕๕
๑. ข้อมูลครูและบุคลากร (P-OBEC)
๒. แบบสำรวจการพัฒนาองค์กร (ODS)
๓. การศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)
๔. นักเรียนรายบุคคล (DMC)
๕. แบบสำรวจข้อมูลงานวิจัย รร.ส่ง ๓๐ ส.ค.๕๕ ! ด่วน
ระบบรายการผลสอบ ONET ปี ๒๕๕๔
ผล ONET ชั้น ป.๖, ม.๓ ปี ๒๕๕๔ แยกราย รร.
แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน ในสังกัด
รายการผลการประเมินตนเอง SAR-SSK1 | << หนังสือนำส่ง >>
.
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 24 เม.ย.55 อ่าน: 2201 ถาม: 45    
 

ระบบจัดพิมพ์เกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ นักเรียน สพป./สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๕
ระบบจัดพิมพ์ใบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ดังนี้
• ศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๑ (๒๗-๒๙ ม.ค.๕๕)
• เครือข่ายสหวิทยา รร.อนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๑ ม.ค.๕๕)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ จ.มหาสารคาม (๒๗-๒๙ ธ.ค.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน ๕ กลุ่ม จ.ศรีสะเกษ (๑๗ ก.ย.๕๔)
• ทักษะวิชาการนักเรียน สพป.ศก.๑ (๒๒-๓๑ ส.ค.๕๔)
• เกียรติบัตรเดินวิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ (๗ ส.ค.๕๔)
• เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ (๒๓ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ (๒๖-๒๘ ม.ค.๕๔)
• ศิลปหัตกรรม ระดับภาค จ.อุดรธานี (๒๔-๒๖ ธ.ค.๕๓)
• ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ศก.๑ (๖-๗ พ.ย.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๗ หน่วยงาน จ.ศรีสะเกษ (๓๑ ส.ค.๕๓)
• เกียรติบัตรกีฬานักเรียน สพฐ. ภาคอีสาน (๒-๖ ส.ค.๕๓)
• ความเป็นเลิศ ๔ วิชาหลัก ระดับ สพป.ศก.๑ (ก.ค.๕๓)
• เกียรติบัตร Symposium ทักษะ ๔ วิชาหลัก จ.ศก.(๒๑ ส.ค.๕๓)
• สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.ครั้งที่ ๗ (๒๓ ม.ค.๕๓) < แจ้งแก้ไข >
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ (ปี ๒๕๕๒)
• เกียรติบัตร Crossword Game 2009 (๘ ธ.ค.๕๒)
• ศิลปหัตถกรรม จ.อุบลราชธานี
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๑ (๒-๑๗ ส.ค.๕๑)
• ทักษะวิชาการ สพท.ศก.๑ ปี ๒๕๕๐ (๒๔-๒๖ ม.ค.๕๐)
ขณะนี้ สามารถแจ้งแก้ไขพิมพ์เกียรติบัตรนักเรียนได้ .
สอบถาม/แสดงความเห็น    วันที่: 26 ธ.ค.53 อ่าน: 10820 ถาม: 140    
 
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากโรงเรียน (รร.ส่งเอง) <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ ภาพงานวันเกษียณโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ (76/0)
 • ร.ร.บ้านหนองรัง อ.พยุห์ การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม CEO พยุห์ (22/0)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่าและโรงเรียนบ้านโนนดู่ ดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   (89/2)
 • ร.ร.บ้านหนองจิก อ.โนนคูณ โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก อำเภอโนนคูณ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  (79/0)
 • ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) อ.เมือง งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ  (111/0)
 • ร.ร.บ้านโพนค้อ อ.เมือง จัดการประชุมบุลากรทางการศึกษาและงานเกษียณอายุราชการ  (93/1)
 • ร.ร.บ้านโนนสมบูรณ์ อ.โนนคูณ แสดงมุทิตาจิต..เกษียณอายุราชการ  (102/1)
 • ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) อ.น้ำเกลี้ยง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (85/0)
 • ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง อ.เมือง แสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ  (161/0)
 • ร.ร.บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) อ.กันทรารมย์ "เข้าร่วมแข่งขันสาวไหม ในงานหม่อนไหม ประจำปี 2555"  (115/3)
 • ร.ร.บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) อ.กันทรารมย์ "นำนักเรียนร่วมแข่งขันผลิตภัณฑ์จากรังไหม"  (92/1)
 • ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน อ.กันทรารมย์ ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการอบรมธรรมสัญจร (เชิงบุรณาการ)  (137/0)
 
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์จาก ร.ร.
ภาพข่าว/ประชาสัมพันธ์ จากสถานศึกษา <ย้อนหลัง>
 
 • ร.ร.บ้านโนนสายหนองหว้า อ.วังหิน การประเมินสถานศึกษาพอเพียง (22/0)
 • ร.ร.บ้านแทงวิทยา อ.เมือง โรงเรียนดี ศรีตำบล  (21/0)
 • ร.ร.บ้านแทงวิทยา อ.เมือง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (15/0)
 • ร.ร.บ้านโพนยาง อ.วังหิน ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (9/0)
 • ร.ร.บ้านโพนงาม อ.โนนคูณ ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น  (24/0)
 • ร.ร.บ้านหนองสวง อ.เมือง อบรมการแปรรูป กล้วย  (158/1)
 
  ข่าวเด่นวันนี้ <ข่าวย้อนหลัง>
  หนังสือราชการจาก สพป.ศก.1 <เข้าระบบรับหนังสือ/คำสั่ง> <หนังสือ/คำสั่ง ย้อนหลัง>
  หนังสือจากสถานศึกษา E-office <หนังสือ ร.ร. ย้อนหลัง>
  กระดานข่าวการศึกษา <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวครูธุรการ อัตราจ้าง และพนักงานราชการ <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
  กระดานข่าวทั่วไป / ข่าวสารบ้านเมือง <กระทู้ทั้งหมด> <ตั้งกระทู้> <ตอบล่าสุด>
ข่าว สพท.ศรีสะเกษ เขต1
ขอเชิญประชุมพร้อมแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
<<คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ>>
<<ตารางแข่งขันวิชาคอมพิวเตอร์>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ก.ย.55 อ่าน: 105 ถาม: 6   

ผลการแข่งขันทักษะวิชการ กลุ่ม CEO วังหิน ๒
รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
<<แฟ้มแนบ>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ก.ย.55 อ่าน: 25 ถาม: 0   

รร.อนุบาล ศก.จัดสอบแข่งขันวิชาการ ชิงโล่รัฐมนตรี ๒๔ พ.ย.๕๕
รร.อนุบาลศรีสะเกษ ประกาศ การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการชิงโล่รัฐมนตรี ครั้งที่ ๕ ประกาศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.๑-๖ ใน จ.ศรีสะเกษ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ รร.อนุบาลศรีสะเกษ
- ระเบียบการแข่งขัน (pdf)
- กำหนดการแข่งขัน (pdf)
- ใบสมัคร (.doc) .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 26 ก.ย.55 อ่าน: 26 ถาม: 1   

หัวข้อการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการสาระศิลปะ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
<<หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการสาระศิลปะ>
<<กำหนดการ แผนผัง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ก.ย.55 อ่าน: 79 ถาม: 2   

กำหนดการแข่งขันงานทักษะวิชาการนักเรียน ระดับ CEO น้ำเกลี้ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
วันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านคูบ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
<<กำหนดการแข่งขัน>>
<<คำสั่งกลุ่มโรงเรียน CEO น้ำเกลี้ยง>>
<<คำสั่งกลุ่มโรงเรียน CEO น้ำเกลี้ยง(เพิ่มเติม)>>
<<แผนผังแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนบ้านคูบ>>
<<หัวข้อการแข่งขันสาระศิลปะ กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ก.ย.55 อ่าน: 15 ถาม: 0    

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับกลุ่ม CEO เมือง ๔
รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
<<แฟ้มแนบ>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ก.ย.55 อ่าน: 39 ถาม: 0    

แฟ้มนำเสนอ มุทิตาคารวะ งานเกษียณอายุราชการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕
ดาวโหลดแฟ้มนำเสนอ (MS PowerPoint 2010) มุทิตาคารวะ งานเกษียณอายุราชการ สพป.ศก.๑ ปี ๕๕
<< ดาวน์โหลดแฟ้ม >> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 25 ก.ย.55 อ่าน: 87 ถาม: 0    

กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านโนนแย้ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
<<แฟ้มแนบ>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 24 ก.ย.55 อ่าน: 94 ถาม: 2   

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับกลุ่ม CEO วังหิน ๑
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการคัดเลือกตัวแทน กลุ่ม ซี.อี.โอ. วังหิน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ
<<แฟ้มแนบ>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 21 ก.ย.55 อ่าน: 169 ถาม: 4   

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) : ภาสธร ยาวโนภาส
ด้วย นายภาสธร ยาวโนภาส ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองแวง จัดทำผลงานทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
<<บทคัดย่อ>> .
สอบถาม/ความคิดเห็น   วันที่ 20 ก.ย.55 อ่าน: 136 ถาม: 7   


ติดต่อสำนักงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์
รับเรื่อง/ร้องเรียน
เว็บบอร์ด สพท.
เว็บเมล์ สพฐ.
หมายเลขโทรศัพท์
 กระดานข่าว
• กระดานข่าว SMIS
• แจ้งย้ายสับเปลี่ยน
• ขอใช้พื้นที่เว็บ รร.
• เว็บไซต์ รร.ในสังกัด
• VisualControl
  สำหรับเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
งานวิจัยศน.สมโภชน์
งานวิจัย ศน.สมโภชน์

  0 ข่าวทั่วไปจาก สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  1 บริหารงานบุคคล / รับสมัครบุคคล<มีต่อ>
  2 แจ้งประชุม / อบรม / สัมมนา สพป.ศก.1 <มีต่อ>
  3 ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน / ศูนย์ ICT <มีต่อ>
  4 แผนการสอน / หลักเกณฑ์ / กลุ่มนิเทศ <มีต่อ>
  5 เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ<มีต่อ>
  6 แจ้งโอนเงินค่าจ้าง / สวัสดิการ <มีต่อ>
  7 ข่าวการเงิน / พัสดุ / บัญชี / ตรวจสอบภายใน <มีต่อ>
  8 ประกวดผลงาน / วาดภาพ / เรียงความ นักเรียน <มีต่อ>
  9 ข่าวจาก หน่วยงาน / สพป.อื่นๆ <มีต่อ>
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 :: Sisaket Primary Educational Service Area Office 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.045 611818 โทรสาร 045 612681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: StatCounter - Free Web Tracker and Counter :: www.Stats.in.th