Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๑

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

คณะครูนำ นักเรียนเข้าร่วมงานกีฬากลุ่มCEOประจิมโนนคูณ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์
และได้เป็นตัวแทนแข่งระดับเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต ๑ หลายรายการ

ได้รับรางวัลชนะเลิศตระกร้อหญิงรุ่นไม่เกิน 15 ปี นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียนที่ได้

ประสบความสำเร็จ ทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557

 
นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญู ความเคารพ บุพการี คือ บิดาของตนเอง
แสดงออกโดยการไหว้ ในงานวันพ่อแห่งชาติ นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่นักเรียนได้แสดง
ถึง บิดา ที่ให้เรานักเรียนเกิดมา ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้ตระหนัก
ในส่วนนี้
                   
                   
                   
                   
                   
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player